Přihlášení  |  Registrace
 
 
Nabízíme vysokou kvalitu a spolehlivost v oblasti:

  • 1 } Zlepšení služeb prostřednictvím anonymních návštěv
          (Mystery Shopping)
  • 2 } Zavedení procesů kvalitních služeb
  • 3 } Kontrolu poctivosti prodeje vašich zaměstnanců
  • 4 } Hodnocení zákazníky (Guest Satisfaction Survey)
  • 5 } Porovnání se službami nabízenými na vašem trhu
  • 6 } Výsledky dostupné kdykoli online
  • 7 } To vše za velmi přijatelné cenyPROČ EyeSpy:

Cílem společnosti EyeSpy Plus je snaha o zlepšení úrovně služeb a motivace pracovníků v různorodých odvětvích jako je hotelnictví, gastronomie, telefonní služby.

Naše jedinečnost spočívá v diskrétnosti a individuálním přístupu ke každému zákazníkovi. Zaměřujeme se na systémové sledování prodejních procesů a naplňování očekávání zákazníků formou anonymních návštěv (Mystery Shopping) na základě standardů služeb, které mají naši zákazníci již vytvořeny, případně jsme schopni vytvořit je pro zákazníka na míru.
Výhodou pro naše klienty je možnost získání uceleného a přehledného reportu o každé návštěvě, při dlouhodobé spolupráci pak možnost srovnání v časových řadách a to jak vašeho zařízení, tak porovnání s průměrnými výsledky ostatních provozovatelů služeb ve vašem oboru. vaše reporty jsou vám k dispozici kdykoliv a kdekoliv online a jsou pravidelně aktualizovány. Samozřejmostí je identifikace silných a slabých stránek poskytovaných služeb a hledání cest ke zvyšování prodeje (up-sellingu).

Všichni naši pracovníci, kteří provádějí anonymní kontroly, jsou vybíráni z řad profesionálů jednotlivých odvětví.
Zároveň nabízíme možnost kombinace s online hodnocením vašich stávajících hostů a zvyšování jejich loajality. Každá spolupráce je zároveň spojena s individuálním poradenstvím, které je již součástí naší služby a může vám přinést další podněty ke zlepšení služeb, zvýšení efektivity práce a v neposlední řadě navyšování služeb formou pobídkového prodeje. Poskytneme vám pohled na úroveň vašich služeb očima vašeho hosta a identifikujeme potřeby vašich zákazníků.

Velmi důležitá je také motivace personálu. Náš systém je jeho nedílnou součástí. Jsme připraveni otestovat poctivost prodeje vašich zaměstnanců a korektnost postupů při vyúčtování s hostem.

Pro některé podniky je to další cesta k zefektivnění profitability a důležitý kontrolní nástroj. Veškeré informace jsou předávány pouze zadavateli služby. Dbáme o maximální ochranu těchto citlivých informací.

reference